کاربر گرامی  خوش آمدید ... (   \   )
امروز: یک شنبه 06 مهر ماه 1399 ساعت: 

همه ما به خوبی می دانیم که ترجمه دارای اصول و قواعدی است که باید به آنها توجه کرد.اگر به این اصول و قواعد در ترجمه فارسی به انگلیسی توجه نشود،ترجمه خوب و قابل قبولی ارائه نخواهد شد.

گاه پیش می‌آید که معنای یک جمله یا عبارت با جمله‌ی ما همخوانی ندارد.در زبان انگلیسی کلماتی هستند که در جایگاه‌های مختلف معانی متفاوتی دارند. ساختن جمله به زبان مقصد با حفظ فرم زبان مبدأ، تداخل زبانی نام دارد .به زبان ساده‌تر تداخل زبانی تأثیر زبان مبدأ روی زبان مقصد را نشان می‌دهدکه می‌تواند مثبت یا منفی باشد اثر مثبت باعث سرعت در ترجمه میشود مانند واژگان مشترک بین دو زبان و اثر منفی ترکیب جمله‌بندی در زبان مقصد را به  هم میزند و از خوانایی آن کم می‌کند . مترجمین گروه مهر دارای  توانایی در امر ترجمه و همچنین آشنایی به رشته مورد نظر جهت ترجمه هستند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول