کاربر گرامی  خوش آمدید ... (   \   )
امروز: یک شنبه 06 مهر ماه 1399 ساعت: 

ترجمه و ابزار های آن

تردیدی نیست که مترجمان حرفه ای مایل به استفاده از سیستم های ترجمه ماشینی به عنوان مترجم اصلی نیستند. حتی تعداد کمی از آنها نیز مایل به پذیرفتن ابزارهای پیش ویرایش و پس ویرایش متون ترجمه شده به وسیله کامپیوتر هستند. اما اغلب مترجمان در مورد استفاده از ابزارهای ترجمه به عنوان کمکی جهت تسریع کار ترجمه و همچنین افزایش صحت و ثابت آن اتفاق نظر دارند. از اوایل سال های دهه 1990، این ابزار ترجمه به شکل کارگاه هایترجمه مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. این کارگاه های ترجمه فرصت های مقتضی را برای مترجم در کار ترجمه از قبیل دسترسی به واژه نامه ها و بانک های اطلاعاتی اصطلاحی، واژه پردازهای چند زبانه، اصطلاح نامه ها و کتاب های مرجع، ابزارهای مناسب برای ورود و خروج متون (مانند اسکنرهای OCR، ارسال الکترونیکی، چاپ پیشرفته) و مهم تر از همه ابزار حافظه ترجمه را فراهم می سازد که طی آن مترجمان قادر به خلق کردن، تطابق دادن، ذخیره کردن و دسترسی به ترجمه های موجود (ترجمه های خود با دیگران) برای استفاده های بعدی یا اصلاحات ضروری هستند. امروزه این ابزار به عنوان برجسته ترین ابزار کمکی برای مترجمان حرفه ای تلقی می شود. 

توسعه ابزارهای ترجمه برای نخستین بار با ایجاد محیط های کامپیوتری تعاملی سریع در اواخر سال های 1970 و ریز کامپیوتر ها در سال های 1980 و ریز کامپیوتر ها در سال های 1980 و سرانجام با شبکه های بین المللی ساخت ظرفیت های ذخیره ای بزرگتر کامپیوتری امکان پذیر شد. 
 

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول