کاربر گرامی  خوش آمدید ... (   \   )
امروز: یک شنبه 06 مهر ماه 1399 ساعت: 

آموزش نگارش مقاله(قسمت اول)

انتخاب عنوان مناسب برای مقاله

نگارش مقاله(قسمت اول) :


یک مقاله از عنوان، مشخصات نویسنده یا نویسندگان،چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، روشها ، نتایج )یافته ها(، بحث )تجزیه و تحلیل(، نتیجه گیری، تقدیرها، ضمایم و منابع تشکیل شده است که

 

بسته به نوع مقاله ممکن است تغییرات اندکی در آنها لحاظ شود.

 

معادل انگلیسی هر یک از اجزای تشکیل دهنده مقاله


 

فارسی

انگلیسی

عنوان

Title

مشخصات نویسنده یا نویسندگان

Affiliation

چکیده

Abstract

کلمات کلیدی

Key words

مقدمه

Introduction

روشها

Methods

نتایج(یافته ها)

Results(Findings)

بحث(تجزیه و تحلیل)

Discussion(Analysis)

نتیجه گیری

Conclusion

تقدیرها

Acknowledgements

ضمایم

Appendices

منابع

References


 

عنوان


یکی ازمهمترین قسمتهای مقاله، عنوان است زیرا ماهیت مقاله را نشان میدهد و اولین  قسمت از مقاله است که نظر خواننده را جلب کرده و او را ترغیب به خواندن کل مقاله میکند. برخی افراد

 

در انتخاب یک عنوان خوب برای مقاله خود دقت نمیکنند  از این رو  بهتر است که عنوان، بعد از نوشتن متن مقاله و حتی چکیده انتخاب شود.


نکات مهم در انتخاب یک عنوان مناسب:


 • ایده مقاله را به طور خلاصه بیان کند.


 • هدف اصلی مقاله را نشان دهد.


 • با خواندن عنوان بتوان محتوای مقاله را پیش بینی کرد.


 • بهتر است در عنوان به نتایج پژوهش، اشاره ای نشود.


 • با موضوع اصلی مقاله که تحقیق در مورد آن انجام گرفته است شروع شود.


 • روابط بین متغیرهای مورد بحث را معرفی کند.


 • سؤالات و فرضهایی که در مقاله مورد آزمون قرار گرفته اند را پوشش دهد.


 • از لغات، اصطلاحات و عبارات مبهم و حروف اختصاری در انتخاب عنوان استفاده نشود .


 • شفاف، صریح و کامل بوده و از محتوای مقاله فراتر نباشد.


 • شامل کلمات کلیدی باشد تا در هنگام جستجوی اینترنتی به راحتی پیدا شود.


 • عنوان نباید به صورت جمله و یک عبارت غیر سؤالی باشد.


 • ازحروف ندا در انتخاب عنوان استفاده نشود.


 • خیلی طولانی و خیلی کوتاه نباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-samandehi
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول